Archive for juni 2014

EOJD

Beste mensen,
EO-jongerendag komt steeds dichterbij, de bus is al vastgelegd en betaald. Dus een verzoek aan een ieder die mee gaat  zo snel mogelijk te betalen. Dit mag contant bij Rick Osnabrugge, maar het liefst hebben we dat het overgemaakt wordt naar IBAN NL33 RABO 0349 0554 16 tnv Jeugdsoos de Bun en onder vermelding van EOJD 2014. Graag te betalen voor 14 juni! Wij willen zaterdagmorgen 14 juni om 9.45 uur vertrekken. Dus graag allen om 9.30 uur aanwezig zijn.
Heb je onder jouw emailadres opgave gedaan voor meerdere personen? Graag ook even ervoor zorgen dat deze email/informatie bij hun terecht komt.
Graag ook nog je telefoonnummer doorgeven via jeugdsoosdebun@hotmail.com. Dan kan iemand van de leiding je altijd bereiken.
Alvast bedankt.