Huishoudelijk reglement

Leeftijdsgrens

Op gewone soosdagen is de soos toegankelijk voor alle jeugd vanaf 10 jaar. Bij andere activiteiten kan van deze grens afgeweken worden.

Consumpties

Tijdens alle soos activiteiten zijn consumpties te verkrijgen in de vorm van koffie, thee, snoep en fris. Dit zal vanuit de keuken verkrijgbaar zijn. De kosten bedragen € 0,50 per beker/stuk.

Op zondag worden er geen consumpties verkocht. Wel zijn er twee gratis consumpties. Elke gast die zijn naam noteert krijgt bij de keuken twee bonnetjes. Hiermee kunnen ze fris krijgen, ook in het muziekhok. Koffie en thee is dan onbeperkt. Schrijf op met welk nummer je bent begonnen om te controleren of er geen verkeerde bonnetjes tussen komen. Geef dit ook door aan de draaier.

Speelautomaten

Hiervan is gratis gebruik te maken. De persoon die spelattributen leent is verantwoordelijk voor het in zelfde staat retourneren van de attributen. Houdt als captain goed in de gaten wie leent en wie er mee speelt. Is er opzettelijke schade dan zal hiervoor een boete gesteld worden om het attribuut te kunnen vervangen.

Muziekinstallatie

Allen hiervoor vooraf aangestelde personen mogen de muziekinstallatie bedienen. De captain moet hierop toezien. De draaier is de hele avond verantwoordelijk voor muziek in het muziekhok en dient aanwezig te zijn. In principe wordt van de draaier verlangd dat hij de hele avond in het draaihok aanwezig is. Wil hij weg om wat voor reden dan ook, dan doet hij dat in overleg met de captain. Daarna ruimt hij het muziekhok op, sluit de computer af en sluit het hok. Is de draaier nog niet aanwezig dan blijft het muziekhok gesloten. Komt dienstdoende draaier niet opdagen dan mag een andere draaier het overnemen. Voor deze persoon geld hetzelfde als voor de dienstdoende draaier zie bovenvermeld. Alleen muziek van te voren geaccepteerd door de daarvoor aangestelde personen mag gedraaid worden. Jeugd kan zelf muziek aandragen, dit zal eerst door de muziekcommissie gecontroleerd worden.

Tv en radio

Aanstootgevende programma’s zijn niet toegestaan. De medewerkers zullen hierop toezien. Van de medewerkers wordt verwacht dat ze naar eigen eer en geweten kunnen bepalen wat zij aanstootgevend vinden en niet strokend met wat zondags in de erediensten wordt verkondigd. Het is wel de bedoeling dat aan de jeugd duidelijk wordt gemaakt waarom een bepaald programma niet strookt met de soos. Ook de jongeren dragen hierin een eigen verantwoordelijkheid.

Keuken

Keuken is alleen toegankelijk voor dienstdoende medewerker, draaier en captain. Verder wordt iedere soosbezoeker verzocht aan de halkant van de bar te blijven

Roken

Roken is in de soos niet toegestaan

Alcohol en verdovende middelen

In en op het terrein van de soos mag men geen alcohol drinken en/of in het bezit hebben. Het gebruik of in bezit hebben van verdovende middelen is eveneens verboden.

 


Geweld

Psychisch en lichamelijk geweld zijn niet toegestaan in de soos. Hierop volgt directe verwijdering uit het gebouw. Onder psychisch geweld wordt verstaan het verbaal kwetsen van een ander individu. Onder lichamelijk geweld wordt verstaan het lichamelijk kwetsen van een ander individu.

Dreigt de situatie uit de hand te lopen dan wordt de dienstdoende captain opgeroepen zoveel mogelijk commissieleden op te bellen en te verzoeken direct naar de soos te komen. De dienstdoende captain kan dit zelf doen of een medewerker laten doen. De telefoonnummers hangen op het prikbord.

Gewelddadige programma’s zijn niet toegestaan op de tv, gewelddadige spelletjes zijn niet toegestaan op de spelcomputers.

Aansprakelijkheid

De sooscommissie is niet aansprakelijk voor schade aan derden .

 

Gebruik door derden

De soos is, eventueel tegen een vergoeding, door derden te gebruiken voor een activiteit. Dit gaat altijd in overleg met de sooscommissie en die zal ook uitspraak doen over de huurprijs.

De soos is niet toegankelijk voor derden als er een activiteit georganiseerd wordt door de sooscommissie.

Activiteiten door derden alleen voor en/of door jeugd vanuit een kerkelijke organisatie of gerelateerd aan een kerk.

Het gebouw is niet op zondagavond, tijdens openingstijden, beschikbaar voor activiteiten door derden.

Gebruik van de muziekruimte en –installatie alleen indien er iemand van de sooscommissie aanwezig is, die bevoegd is om de draaitafel te bedienen.

Consumpties alleen tegen de dan geldende verkoopprijzen.

Het gebouw dient na afloop schoon en netjes achtergelaten worden. Eventuele schade veroorzaakt door derden zal ook op dezen worden verhaald.

Eventuele besloten activiteiten moeten, na toestemming van de sooscommissie, vroegtijdig op de mededelingenborden worden vermeld.