Geschiedenis

Achter de christelijke, gereformeerde kerk staat een gebouw met een bijzondere functie.
Het is de jeugdsoos, opgericht met het doel om de jeugd een veilig en verantwoorde plaats te geven om elkaar te ontmoeten

Voor de jeugd was er in Mussel geen goede gelegenheid om samen te zijn. Disco en café zijn niet bepaald de ideale plaatsen waar de kerkjeugd elkaar kan ontmoeten. De straat is ook niet echt een ideaal.
Om een alternatief te bieden is de jeugdsoos opgericht.

In het eerste begin werd door de jeugdsoos een van de zalen van de regenboog gebruikt.

Door de sluiting van de voormalige LTS in Musselkanaal kon een van de noodgebouwen, die tot dan toe als leslokaal werden gebruikt, worden aangekocht en achter de kerk worden geplaatst.

Hierin heeft de jeugd haar eigen stek gevonden.
De inrichting is eenvoudig maar gezellig.
Er is gelegenheid om te kletsen of een spelletje te doen.

De jeugdsoos kreeg ook een eigen naam: DE BUN

Een bun is een deel van een vissersboot waar de vis levend in wordt bewaard. De vis is daar veilig, de vis droogt niet uit en zwemt in de bun rustig rond. Maar kan niet wegzwemmen en is beschermd tegen roofvissen of watervogels.
Zo is ook “De Bun” een veilige beschutte plaats voor de jeugd.

In 2009 is de jeugdsoos verbouwt en is er van alles veranderd aan de soos. De oude les lokalen zijn afgebroken en de buitenkant is veranderd. Ook de soos gaat met haar tijd mee en heeft sinds 2013 open Wifi.

We blijven dingen veranderen om met de tijd mee te gaan. Kom gerust langs om de soos te bekijken.